ANBI

Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) beschikt over een ANBI status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Een gift aan VRR, eenmalig of periodiek, is hierdoor mogelijk aftrekbaar van de belasting. Ook is VRR, als ANBI, vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.

Dat VRR over een ANBI status beschikt, kun je nakijken op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI voldoen we graag aan de verplichtingen die bij deze status horen. We geven je daarom graag inzicht in de volgende gegevens: